[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ค้นหา   
เมนูหลัก
ลิงค์ที่น่าสนใจ
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 104 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
  
ประวัติโรงเรียน  
 

ประวัติโรงเรียนบ้านนาดี “คุรุราษฎร์บำรุง”


        โรงเรียนบ้านนาดี “คุรุราษฎร์บำรุง”  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๑๐  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ในชื่อว่า  โรงเรียนบ้านนาดี “คุรุราษฎร์บำรุง” ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดอุดรธานี โดยพันตรีฐิติ ศรีวิกุลเศรษฐ์ นายอำเภอศรีบุญเรือง เป็นผู้มาเปิดตั้ง โรงเรียนนี้ก่อนจะเปิดตั้งได้ก็ด้วยแรงสนับสนุนจาก นายเต็ม หาญเชิงชัย ผู้ใหญ่บ้านนาดี ได้นำราษฎรในหมู่บ้านช่วยหาอุปกรณ์การสอนที่จำเป็นมาให้ นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากทางอำเภออีกแรงหนึ่งด้วย การเปิดตั้งครั้งแรก ได้ขออาศัยศาลาการเปรียญของวัดไปพลางก่อน ต่อไปจึงจะจัดหาตัวไม้มาทำการปลูกสร้างเป็นเอกเทศต่อไป คาดว่าภายในสองปีคงสำเร็จแน่
เพื่อความเหมาะสมทางราชการได้แต่งตั้งนายเชื่อง เกษบุตร ครูใหญ่โรงเรียนบ้านโคกสูง มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และแต่งตั้งนางบัวผ่าน เกษบุตร ครูโรงเรียนเมือใหม่วิทยา มาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนนี้  รวมทั้งหมด  ๒ คน สำหรับนักเรียนได้ขอแยกมาจากโรงเรียนเมืองใหม่วิทยา ซึ่งมีนักเรียนชาย ๓๐ คน นักเรียนหญิง ๒๑ คน  รวม ๕๑ คน เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๑๕ นายอำเภอศรีบุญเรืองได้เป็นประธานทำพิธีเปิดป้ายโรงเรียน  มีใจความว่า
วันนี้ได้มากระทำพิธีเปิดโรงเรียนบ้านนาดี “คุรุราษฎร์บำรุง” เป็นโรงเรียนเปิดใหม่ อาคารเรียนยังไม่มี         ใช้ศาลาการเปรียญเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว แต่ด้วยความสามัคคี และเห็นความสำคัญของการศึกษาของชาวบ้านนาดี จึงพร้อมใจกันที่จะยกร่างวางโครงโรงเรียนหลังนี้ให้เสร็จภายใน ๒ ปี ต่อจากนั้นก็จะได้หางบประมาณมาต่อเติมให้เสร็จตามแบบรูปรายการ
        โรงเรียนบ้านนาดี “คุรุราษฎร์บำรุง” เปิดทำการสอนครั้งแรกมีนักเรียนถึง ๕๑ คน ครู ๒ คน เห็นว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดี มีหวังที่จะขยายเป็นโรงเรียนใหญ่โรงเรียนหนึ่งต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้ ข้าพเจ้ามีความยินดีและตั้งใจที่จะสนับสนุนโรงเรียนนี้ให้เจริญก้าวหน้าทุกวิถีทาง ของให้โรงเรียนบ้านนาดี “คุรุราษฎร์บำรุง” ครูใหญ่คนแรกและราษฎรบ้านนาดี จงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นตลอดไป


       พ.ต. ฐิติ ศุวิกุลเศรษฐ์
       นายอำเภอศรีบุญเรือง


        โรงเรียนบ้านนาดี “คุรุราษฎร์บำรุง” ย้ายมาอยู่ในที่ปัจจุบันบนที่ ธรณีสงฆ์ ศาลตาปู่บ้าน  เมื่อปี พศ. ๒๕๑๘  บนเนื้อที่  ๑๒ ไร่ ๒๐  ตารางวา  ได้รับงบประมาฯในการก่อสร้างอาคารเรียนอาคาประกอบ ดังนี้

ปี  ๒๕๑๗  อาคารเรียนแบบ  ป ๑ ซ  ขนาด  ๓  ห้องเรียน ใต้โล่ง
ปี  ๒๕๒๔  ขยายชั้นเรียนจากประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๔ เป็น  ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖
ปี  ๒๕๒๕  นายเชื่อง  เกษบุตร  ครูใหญ่  ได้เสียชีวิต  โดยกะทันหัน (ไหลตายมิถุนายน) 
                  นายจันทรา  พลงาม  ครูใหญ่  โรงเรียนบ้านโคกสูง  ย้ายมาในเดือนกรกฎาคม 
ปี  ๒๕๒๙  อาคารเรียนแบบ  สปช  ๑๐๓/๒๙  ขนาด  ๒  ห้องเรียน (รื้อถอนปี ๒๕๕๘) และอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช ๒๐๒  ขนาด  ๑๒๐  ตารางเมตร
ปี  ๒๕๓๖  นายจันทรา  พลงาม  ย้ายไปดำรงตำแหน่ง  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านนาทม  (๕ พค. ๓๖)
                  นายวิเชียร  อดทน  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านนาทม  อ.ศรีบุญเรือง จังหวัดอุดรธานี  ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านนาดี “คุรุราษฎร์บำรุง  ( ๖ พฤษภาคม ๒๕๓๖) ในขณะนั้นมีข้าราชการครู  สตรี  ๕  คน  ชาย  ๑  คน  รวม  ๖  คน  นักเรียน  ๗๕  คน
ปี  ๒๕๓๖  ปรับเปลี่ยนเขตการปกครองท้องถิ่นเป็น  อำเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลำภู
ปี  ๒๕๓๘  ขยายชั้นเรียนจากประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  เป็น อนุบาลปีที่ ๑ -๒  และประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖
ปี  ๒๕๔๒  ปรับปรุงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเป็นตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  ตามเกณฑ์ปกติ  ครู  ๑๐  คน
ปี  ๒๕๔๓  ปรับปรุงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการ  ตามเกณฑ์โรงเรียนคุณภาพรุ่นที่ ๑  ครู  ๑๐  คน
ปี  ๒๕๕๐  อาคารเรียนแบ  สปช  ๑๐๕  ขนาด  ๕  ห้องเรียน  ต่อเติมเต็มรูปแบบ  ๑๐  ห้องเรียน  มีข้าราชการครู  ๑๒  คน  นักเรียน  ๓๕๑  คน  ได้รับอนุมัติตั้งตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
ปี  ๒๕๕๕  อาคารเรียนแบ  สปช  ๑๐๕  ขนาด  ๔  ห้องเรียน  ต่อเติมเต็มรูปแบบ  ๘  ห้องเรียนมีข้าราชการครู  ๑๗  คน  นักเรียน  ๗๙๘  คน ได้รับอนุมัติตั้งตำแหน่งรองผู้อำนวยการเพิ่ม  รวมเป็น  ๒  ตำแหน่ง
ปี  ๒๕๕๘  ได้ทำการรื้อถอนอาคารเรียนแบบ  สปช  ๑๐๓/๒๙  ขนาด  ๒  ห้องเรียน  เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ขนาด  ๓  ชั้น 
ปี  ๒๕๕๘  ได้ทำการก่อสร้างห้องประชุม  ห้องประกอบอาหารโดยใช้วัสดุจากการรื้อถอน     นำเอาวัสดุมาดำเนินการได้หอประชุม  ขนาด  ๓๐๐  ตารางเมตร  ห้องครัวประกอบอาหาร  ห้องน้ำห้องส้วม  ๑๓  ที่  ห้องเก็บวัสดุ  ขนาด  ๙๐  ตารางเมตร  ๑  ห้อง  มีข้าราชการครู  ๓๗  คน  นักเรียน  ๑,๐๐๓  คน
ปี  ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙  อาคารอาคารเรียนแบบ  ๒๑๖ ล./๕๗-ก ขนาด ๓  ชั้น ๑๖  ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง  จำนวน  ๑ หลัง ราคา  ๒๐,๓๐๐,๐๐๐  บาท
โรงเรียนบ้านนาดี “คุรุราษฎร์บำรุง”  มีผู้บริหารโรงเรียนที่มาดำรงตำแหน่ง  ดังนี้
                ๑.  นายเชื่อง  เกษบุตร       ๑  พค.  ๒๕๑๕  -  ๓๐  มิย. ๒๕๒๕  (ตาย)
                ๒.  นายจันทรา  พลงาม  ๑๐  กค.  ๒๕๒๕  - ๓๐  เมย. ๒๕๓๖  (ย้ายไป ร.ร.บ้านนาทม)
                ๓  นายวิเชียร  อดทน        ๑  พค.  ๒๔๓๖  -  ปัจจุบัน


ขนาดพื้นที่
โรงเรียนบ้านนาดี “คุรุราษฎร์บำรุง”  มีเนื้อที่  12  ไร่  20   ตารางวา  ซึ่งเป็นที่ธรณีสงฆ์  (ศาลตาปู่)

ปรัชญาของโรงเรียน
“ สุวิชาโน  ภวํ  โหตุ : ผู้มีความรู้ดีเป็นผู้เจริญ ”

คำขวัญของโรงเรียน
“ เรียนดี  กิจกรรมเด่น  เห็นคุณค่าวัฒนธรรม ”

สีประจำโรงเรียน
“เขียว - ขาว”  หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง
แห่งปัญญาซึ่งเต็มไปด้วยจริยธรรม

ข้อมูลนักเรียน  ปีการศึกษา 2536 - 2557