ชื่อ - นามสกุล :นายสุรศักดิ์ อุบลชัย
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :งบประมาณ , บริหารทั่วไป
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหารสถานศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการโรงเรียน